Waarom deelnemen aan een debattoernooi?

In deze debattraining met aansluitend een debattoernooi leren en trainen we de deelnemers in communicatietechnieken die overtuigen. De training is daardoor zeer geschikt voor iedereen die regelmatig moet vergaderen of overtuigen.

Gelijk hebben en gelijk krijgen

De overtuigingskracht van de deskundige of leidinggevende is aan inflatie onderhevig. Velen van ons denken dat wanneer we de redelijkheid of wetenschappelijk bewijs aan onze zijde hebben, we mensen vanzelf van mening kunnen laten veranderen. Helaas ligt dit een stuk complexer. Het vraag veel training om je overtuigingskracht en je invloed op anderen te vergroten. In de Angelsaksische landen hebben veel leidinggevenden al 10 jaar debattraining (en lidmaatschappen van de debatingclubs) genoten op de middelbare school en de universiteit voordat zij het beroepsleven ingaan. Alleen 'gelijk hebben' zal niet voldoende zijn als je tegenover hen staat.

Overtuigingskracht hangt af van:

 • De geloofwaardigheid van de spreker. Wat moet je zeggen om je geloofwaardigheid neer te zetten ten opzichte van een neutraal, gemêleerd of vijandig publiek?
 • De argumentatie van de spreker. Welke argumenten versterken je standpunt en welke argumenten overtuigen een neutraal, gemêleerd of vijandig publiek?
 • De verpakking van je argumentatie. De manier waarop je je argumenten neerzet en onderbouwt, bepaalt of die argumenten ook worden geaccepteerd.
 • De manier waarop je de tegenargumenten van je opponenten weerlegt. Een publiek debat win je door het belangrijkste argument van je opponent geloofwaardig te weerleggen of te neutraliseren. Ook het tackelen van drogredenen is belangrijk.
 • Je snelheid van denken. De meeste mensen bedenken het beste argumenten als ze onderweg naar huis zijn in plaats van tijdens het debat.
 • Je inlevingsvermogen. Hoe beter je je kunt inleven in je publiek, hoe beter je ze kunt bedienen van goede argumenten, goede voorbeelden en goede tegenargumenten.
 • Je luistervaardigheid. Hoe beter je hoort naar wat de ander echt zegt, hoe beter je daar adequaat op kunt reageren. Vaak is men door de stress van het moment en de snelheid van spreken niet in staat om echt te luisteren.
 • Een goede presentatie. Lichaamshouding, mimiek, non-verbale communicatie, charisma, stemgebruik en -volume bepalen of de inhoud die gebracht wordt ook geloofd, geaccepteerd en overgenomen wordt.

Trainingsprogramma speech- en debatvaardigheden

In de training behandelen we theorie en oefenen de deelnemers deze theorie in de praktijk van het toernooi. De training is gericht op het helder, overtuigend en effectief debatteren en spreken.

Onderdelen

 • De kunst van het overtuigen plus de do's and don'ts;
 • Effectief en dynamisch argumenteren;
 • Interrumperen en communicatiestrategie.

Onderwerpen

 • Wat is debatteren en wat is het verschil tussen een debat en een discussie?
 • Het snel kunnen vinden en ordenen van argumenten, voor én tegen;
 • Het snel kunnen onderscheiden van relevante en niet relevante aanvallen;
 • Het snel kunnen reageren op aanvallen;
 • Reageren in tweede termijn;
 • Lijn vasthouden en het eigen standpunt overeind kunnen houden;
 • Omgaan met interrupties;
 • Korter, duidelijker en aantrekkelijker formuleren;
 • Het structureren van het betoog;
 • Het overtuigen van andere partijen.

Cursusvorm

 • Instructie over het debat als oefenvorm;
 • Korte handreiking in theorievorm;
 • Debatteren met veel ruimte voor oefening en individuele feedback;
 • Terugkoppeling naar de normale vergader- en overlegpraktijk en publieke optredens;
 • Instructie van de standaard geschilpunten uit het beleidsdebat, als nuttige structuur voor het effectief voeren van een debat en het snel lezen van beleidsstukken;
 • Het toepassen van de standaard geschilpunten op een beleidstekst en in het debat.

Leerdoelen

 • Een gestructureerd, overtuigend en onderbouwd betoog over een beleidsvisie kunnen houden in drie of vier minuten.
 • Samenvatten en analyseren van een betoog en weerleggen in één minuut.
 • Handvatten kunnen toepassen voor snelle analyse van beleidsstukken.
 • Korter, duidelijker en aantrekkelijker formuleren.
 • Adequaat reageren is te leren! Hierbij gaat het om de kunst inhoudelijk sterke bijdragen nauwkeurig, to the point, snel, maar ook aantrekkelijk en pakkend te kunnen formuleren.

Deze training wordt aangeboden aan deelnemers die hun overtuigingskracht, debat- en presentatievaardigheden willen verbeteren. De feedback zal per persoon op een constructieve en positieve manier worden gegeven, zodat elke deelnemer zich in het volgende debat of speech optimaal kan verbeteren. Onze ervaring leert dat deelnemers van een debattoernooi 10 keer zoveel leren als van een debat-, media- of speechtraining.

Competenties waaraan gewerkt wordt

 • Analyseren;
 • Argumenteren;
 • Charisma;
 • Empathie;
 • Kort en krachtig formuleren;
 • Kritisch luisteren;
 • Opsporen en tackelen van drogredenen;
 • Overtuigen;
 • Presenteren;
 • Snel en adequaat reageren;
 • Strategiebepaling;
 • Weerleggen van tegenargumenten.